نصب وراه اندازی خطوط صنعتی تجهیزات برقی ، سیستم کنترل و ابزار دقیق

شرکت الکترو آداس با توجه به تجربیات موفق گذشته از جمله پروژه راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق سیمان ارض العماره عراق ، خط هشتم و نهم سیمان تهران ، پروژه نصب و راه اندازی تجهیزات برق کنترل و ابزار دقیق کارخانه های سیمان زرین رفسنجان ماشین 2 ریخته گری فولاد مبارکه اصفهان ، مجتمع مس سرچشمه و ….

با تشکیل تیم تخصصی مدیریت پروژه ، شامل مدیر پروژه ، سرپرست کارگاه ، سرپرست اجرایی و پشتیبانی فنی توسط واحد برق و ابزار دقیق و کنترل پروژه دفتر مرکزی اقدام به هدایت پروژه های نصب و راه اندازی برق و ابزار دقیق خواهد نمود .

با توجه به حجم و نوع کار تیم های تخصصی شامل گروه دفتر فنی ، گروه اجرایی (برق و ابزار دقیق ) گروه ایمنی و حفاظت (HSE)گروه کنترل پروژه ، گروه اداری و مالی و گروه تدارکات و پشتیبانی در کارگاه ای مورد نظر مستقر گردیده، زیر نظر تیم مدیریت نسبت به انجام پروژه انجام وظیفه خواهند نمود که در ادامه وظایف هر تیم عنوان می گردد.

تیم دفتر فنی شامل کارشناسان و تکنسین های با تجربه نسبت به بررسی مدارک و Document ها و آماده سازی و هماهنگی جبهه های کاری ، ارتباط لازم فی مابین گروه اجرایی و گروه نظارت و کارفرمای محترم را برقرار می نمایند .

این گروه با برگزاری جلسات منظم روزانه با تیم مدیریت و ارائه گزارش های مدون فنی از عملیات انجام شده نسبت به پیش بینی و مشخص نمودن پیش نیازهای لازم جهت تسریع عملیات و رفع موانع موجود اقدام خواهد نمود .

– گروه اجرایی زیر نظر سرپرست اجرا شامل تیم های نصب تجهیزات برقی (پنل و تابلو ، لدر ، سینی ، کابل کشی ) تیم های نصب تجهیزات ابزار دقیق (اینسترو منت ها) و کارگاه ساخت (Workshop) با استفاده از تکنسین ها ، فرمن ها و کارگران فنی با تجربه نسبت به نصب تجهیزات با توجه به مدارک ارائه شده توسط دفتر فنی اقدام خواهند نمود .

– گروه ایمنی و حفاظت با حضور همه جانبه در کنار گروه های اجرایی در سایت نسبت به پیگیری و حصول اطمینان از رعایت موارد ایمنی لازم در طول اجرای پروژه اقدام می نمایند .

– گروه کنترل پروژه شامل کارشناس و نفرات لازم نسبت به بررسی برنامه زمانبندی تهیه شده (پیوست)و ارائه پیش نیازهای لازم زمانی به دفتر فنی اقدام نموده و با بررسی گزارش های ارسالی از دفتر فنی نسبت به هدایت و راهبری زمانی پروژه اقدام می نماید